Tapiexpert

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę firmy Pracownia Tapicerska TapiExpert Przemysław Zieliński, ul. Ignacego Daszyńskiego 101, Polska 43-300, Polska, email: pracownia@tapiexpert.pl, telefon: +48 693 625 941 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej ( https://tapiexpert.pl ) („Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.
Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Prawa użytkownika
W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwienia się aktywnemu przetwarzaniu swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres pracownia@tapiexpert.pl. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których informacje te były wymagane.

Pliki cookie itp.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są wybory użytkownika w związku z nimi, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Zażalenie / inspektor ochrony danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg i zażaleń pod adresem Pracownia Tapicerska TapiExpert Przemysław Zieliński, ul. Ignacego Daszyńskiego 101, e-mail: pracownia@tapiexpert.pl. Twoje zastrzeżenia rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2024 r. Data wejścia w życie 20 maja 2024 r.

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Porozmawiajmy
Cześć,
jak możemy Ci pomóc?